Khát vọng từ “thung lũng hoang vắng”

Thào A Dê (ngoài cùng, bên phải) trong hoạt động hỗ trợ khách du lịch. Ảnh: NVCC
Thào A Dê (ngoài cùng, bên phải) trong hoạt động hỗ trợ khách du lịch. Ảnh: NVCC
Thào A Dê (ngoài cùng, bên phải) trong hoạt động hỗ trợ khách du lịch. Ảnh: NVCC
Lên top