Khát vọng trồng rừng ở phố

Dự án có tham vọng sẽ "sang tay" cho mỗi người dân để nhân rộng "Một triệu cây xanh đô thị" trong tương lai. Ảnh: Green Việt
Dự án có tham vọng sẽ "sang tay" cho mỗi người dân để nhân rộng "Một triệu cây xanh đô thị" trong tương lai. Ảnh: Green Việt
Dự án có tham vọng sẽ "sang tay" cho mỗi người dân để nhân rộng "Một triệu cây xanh đô thị" trong tương lai. Ảnh: Green Việt
Lên top