“Khát vọng thống nhất” ở Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhận món quà 1,8 tỉ đồng để xây trường mầm non. Ảnh: TT.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhận món quà 1,8 tỉ đồng để xây trường mầm non. Ảnh: TT.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhận món quà 1,8 tỉ đồng để xây trường mầm non. Ảnh: TT.
Lên top