“Khát nước sinh hoạt” tại Đà Nẵng là do hệ thống vận hành

Ông Châu Trần Vĩnh - Cục phó Cục Quản lý Tài nguyên nước yêu cầu Dawaco khắc phục ngay hệ thống lấy nước tại đập An Trạch. Ảnh: TT
Ông Châu Trần Vĩnh - Cục phó Cục Quản lý Tài nguyên nước yêu cầu Dawaco khắc phục ngay hệ thống lấy nước tại đập An Trạch. Ảnh: TT
Ông Châu Trần Vĩnh - Cục phó Cục Quản lý Tài nguyên nước yêu cầu Dawaco khắc phục ngay hệ thống lấy nước tại đập An Trạch. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top