"Khát" nước sạch tại khu tái định cư ở Hòa Bình

Giếng làng được người dân dùng khi lượng nước từ giếng khoan không đủ. Nhưng cả khu mới chỉ có một giếng với mức nước khoảng 3-4m nên nhiều lúc không đủ cung ứng cho cả khu.
Giếng làng được người dân dùng khi lượng nước từ giếng khoan không đủ. Nhưng cả khu mới chỉ có một giếng với mức nước khoảng 3-4m nên nhiều lúc không đủ cung ứng cho cả khu.
Giếng làng được người dân dùng khi lượng nước từ giếng khoan không đủ. Nhưng cả khu mới chỉ có một giếng với mức nước khoảng 3-4m nên nhiều lúc không đủ cung ứng cho cả khu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top