Khát nước ở vùng sông nước: Chung sống với không có lũ

Đánh bắt thủy sản tự nhiên mùa lũ, đang dần gặp khó và có nguy cơ sẽ không còn. Ảnh: LT
Đánh bắt thủy sản tự nhiên mùa lũ, đang dần gặp khó và có nguy cơ sẽ không còn. Ảnh: LT
Đánh bắt thủy sản tự nhiên mùa lũ, đang dần gặp khó và có nguy cơ sẽ không còn. Ảnh: LT
Lên top