“Khát” lao động, thêu tay truyền thống Bình Lăng “thoi thóp”

Lao động thêu tay đang dần bị già hóa
Lao động thêu tay đang dần bị già hóa