Khảo sát ý kiến người dân về thiết kế tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Dự kiến màu sắc tàu metro số 3, tuyến Nhổn - ga Hà Nội.
Dự kiến màu sắc tàu metro số 3, tuyến Nhổn - ga Hà Nội.
Dự kiến màu sắc tàu metro số 3, tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top