Khảo sát số lượng người ở vùng dịch có nhu cầu về Quảng Trị

Người nhập cảnh từ Lào về Quảng Trị qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Người nhập cảnh từ Lào về Quảng Trị qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Người nhập cảnh từ Lào về Quảng Trị qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top