Khảo sát du lịch trên sân golf ở Bình Định, ông Cục phó nói thật hay chơi?

Ông Nguyễn Công Thành.
Ông Nguyễn Công Thành.
Ông Nguyễn Công Thành.
Lên top