Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh thành và bàn giao công trình trường học do Vietcombank tài trợ tại Hưng Yên