Khánh thành trạm phát sóng FM tự động trên đỉnh núi Quế (Quảng Nam)

Khánh thành trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Khánh thành trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Khánh thành trạm phát sóng FM tự động tại đỉnh Quế, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Lên top