Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.