Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top