Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
Cổng chính vào Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
Lên top