Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh thành phòng thí nghiệm đo Xương và Cơ đầu tiên tại trường đại học