Khánh thành nhà máy rác công nghệ cao tại Cần Thơ

Quang cảnh lễ khánh thành
Quang cảnh lễ khánh thành
Quang cảnh lễ khánh thành