Khánh thành “Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất” Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong lễ khánh thành chùa.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong lễ khánh thành chùa.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong lễ khánh thành chùa.
Lên top