Khánh thành Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Bến Tre

Cắt băng khánh thành Khu lưu niệm. Ảnh: A.N
Cắt băng khánh thành Khu lưu niệm. Ảnh: A.N
Cắt băng khánh thành Khu lưu niệm. Ảnh: A.N
Lên top