Khánh thành đường Tây Bắc – Côn Đảo giai đoạn 1

Đường Tây Bắc - Côn Đảo. Ảnh: Trí Độ
Đường Tây Bắc - Côn Đảo. Ảnh: Trí Độ
Đường Tây Bắc - Côn Đảo. Ảnh: Trí Độ
Lên top