Khánh thành, công nhận Di tích Trạm phẩu tiền phương Quân khu Trị Thiên

Di tích Trạm phẫu Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên đã được xây dựng để tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh cho cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh Khắc Minh.
Di tích Trạm phẫu Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên đã được xây dựng để tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh cho cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh Khắc Minh.
Di tích Trạm phẫu Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên đã được xây dựng để tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh cho cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh Khắc Minh.
Lên top