Khánh thành cầu Thịnh Long trên 1.158 tỉ đồng

Cắt băng khánh thành cầu Thịnh Long. Ảnh ĐT
Cắt băng khánh thành cầu Thịnh Long. Ảnh ĐT
Cắt băng khánh thành cầu Thịnh Long. Ảnh ĐT
Lên top