Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Khánh thành cầu sông Hóa rút ngắn khoảng cách Hải Phòng - Thái Bình

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành cầu sông Hóa.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành cầu sông Hóa.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành cầu sông Hóa.
Lên top