Khánh thành cầu sông Hóa rút ngắn khoảng cách Hải Phòng - Thái Bình

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành cầu sông Hóa.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành cầu sông Hóa.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành cầu sông Hóa.
Lên top