Khánh thành cầu 215 tỉ đồng bắc qua sông La

Cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh vui mừng dự lễ khánh thành cầu Thọ Tường. Ảnh: CT.
Cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh vui mừng dự lễ khánh thành cầu Thọ Tường. Ảnh: CT.
Cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh vui mừng dự lễ khánh thành cầu Thọ Tường. Ảnh: CT.
Lên top