Khánh Hòa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các sai phạm đất đai

Nhiều vi phạm trong công tác quản lý, giao đất đất công tại Khánh Hòa được phát hiện trong thời gian qua.
Nhiều vi phạm trong công tác quản lý, giao đất đất công tại Khánh Hòa được phát hiện trong thời gian qua.
Nhiều vi phạm trong công tác quản lý, giao đất đất công tại Khánh Hòa được phát hiện trong thời gian qua.
Lên top