Diễn biến vụ phá rừng ở xã Suối Tân sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra:

Khánh Hòa yêu cầu kỷ luật cán bộ có liên quan

Văn bản chỉ đạo xử lý vụ phá rừng của UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi Lao Động phản ánh. 
Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Văn bản chỉ đạo xử lý vụ phá rừng của UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi Lao Động phản ánh. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Văn bản chỉ đạo xử lý vụ phá rừng của UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi Lao Động phản ánh. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Lên top