Khánh Hòa yêu cầu giữ nguyên trạng kiến trúc Ga Nha Trang

Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung đề xuất di dời Ga Nha Trang ra khỏi nội thành. Ảnh: Lưu Hoàng
Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung đề xuất di dời Ga Nha Trang ra khỏi nội thành. Ảnh: Lưu Hoàng
Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung đề xuất di dời Ga Nha Trang ra khỏi nội thành. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top