Khánh Hòa yêu cầu 3 cựu cán bộ trả lại nhà công vụ

Nhà công vụ tại chung cư B Lê Hồng Phong được cấp cho ông Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Nhà công vụ tại chung cư B Lê Hồng Phong được cấp cho ông Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Nhà công vụ tại chung cư B Lê Hồng Phong được cấp cho ông Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lên top