Khánh Hòa: Xây nhà trái phép "có tổ chức" - chính quyền yếu kém

Chính quyền buông lỏng quản lý, dẫn đến việc xây dựng trái phép tràn lan ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Chính quyền buông lỏng quản lý, dẫn đến việc xây dựng trái phép tràn lan ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Chính quyền buông lỏng quản lý, dẫn đến việc xây dựng trái phép tràn lan ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top