Khánh Hòa: Vỡ đường ống, hàng trăm người dân phải dùng nước màu càphê

Nhiều người dân xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa dùng nước sinh hoạt đen ngòm vào sáng 22.11. Ảnh: V.N
Nhiều người dân xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa dùng nước sinh hoạt đen ngòm vào sáng 22.11. Ảnh: V.N
Nhiều người dân xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa dùng nước sinh hoạt đen ngòm vào sáng 22.11. Ảnh: V.N
Lên top