Khánh Hòa tổ chức họp, chấn chỉnh công tác phòng chống COVID-19

Ban quản lý vịnh Nha Trang cắm bảng cảnh báo, yêu cầu người dân và du khách chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Ban quản lý vịnh Nha Trang cắm bảng cảnh báo, yêu cầu người dân và du khách chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Ban quản lý vịnh Nha Trang cắm bảng cảnh báo, yêu cầu người dân và du khách chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top