Khánh Hòa: Tiếp nhận 138 bà bầu và 92 công dân trở về từ Đài Loan

Các công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan đa số là phụ nữ mang thai được kiểm tra y tế ổn định và chuyển về khu cách ly tập trung của quân đội. Ảnh: Nguyễn Hội
Các công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan đa số là phụ nữ mang thai được kiểm tra y tế ổn định và chuyển về khu cách ly tập trung của quân đội. Ảnh: Nguyễn Hội
Các công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan đa số là phụ nữ mang thai được kiểm tra y tế ổn định và chuyển về khu cách ly tập trung của quân đội. Ảnh: Nguyễn Hội
Lên top