Khánh Hòa: Thưởng tết người lao động cao nhất 122 triệu đồng

Thưởng tết là động lực để người lao động thực hiện công việc tốt hơn trong năm mới. Ảnh: P.L
Thưởng tết là động lực để người lao động thực hiện công việc tốt hơn trong năm mới. Ảnh: P.L
Thưởng tết là động lực để người lao động thực hiện công việc tốt hơn trong năm mới. Ảnh: P.L
Lên top