Khánh Hòa sẵn sàng cho việc nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19

Lên top