Khánh Hòa: Phát hiện doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PV
Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PV
Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top