Khánh Hòa: Phát động chương trình trồng mới 8 triệu cây xanh

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà ông Nguyễn Khắc Định cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh tham gia trồng cây đầu Xuân 2021.Ảnh: Phương Linh
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà ông Nguyễn Khắc Định cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh tham gia trồng cây đầu Xuân 2021.Ảnh: Phương Linh
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà ông Nguyễn Khắc Định cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh tham gia trồng cây đầu Xuân 2021.Ảnh: Phương Linh
Lên top