Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Lên top