Khánh Hòa nỗ lực thu hẹp 87 vùng đỏ, phấn đấu 97 vùng vàng hóa xanh

Lên top