Khánh Hoà: Nhiều hộ nghèo, cận nghèo chưa nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỉ

Ông Nguyễn Anh Tuấn phản ánh đến Báo Lao Động về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Anh Tuấn phản ánh đến Báo Lao Động về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Anh Tuấn phản ánh đến Báo Lao Động về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top