Khánh Hòa: Ngộ độc ốc biển, 3 người nhập viện, 1 người chết

Loại ốc mà 3 người trong gia đình chị V.T.A đã ăn và bị ngộ độc.
Loại ốc mà 3 người trong gia đình chị V.T.A đã ăn và bị ngộ độc.
Loại ốc mà 3 người trong gia đình chị V.T.A đã ăn và bị ngộ độc.
Lên top