Khánh Hòa mua 9 loại máy, thiết bị y tế chống dịch COVID-19 hơn 6,1 tỉ đồng

Khánh Hòa đã mua 9 loại máy, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với giá hơn 6,1 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa đã mua 9 loại máy, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với giá hơn 6,1 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa đã mua 9 loại máy, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với giá hơn 6,1 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top