Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Khánh Hòa sẽ mở lại các hoạt động thể dục thể thao sau thời gian giãn cách. Ảnh: Hữu Long.
Khánh Hòa sẽ mở lại các hoạt động thể dục thể thao sau thời gian giãn cách. Ảnh: Hữu Long.
Khánh Hòa sẽ mở lại các hoạt động thể dục thể thao sau thời gian giãn cách. Ảnh: Hữu Long.
Lên top