Khánh Hòa mở cửa nhưng không chủ quan, học sinh tới trường từ 15.10

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới. Ảnh: TT
Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới. Ảnh: TT
Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới. Ảnh: TT
Lên top