Khánh Hòa lúng túng việc đấu giá, đấu thầu dự án sau khi bị thanh, kiểm tra

Công ty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT). Đây là dự án có dấu hiệu thất thu ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Lưu Hoàng
Công ty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT). Đây là dự án có dấu hiệu thất thu ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Lưu Hoàng
Công ty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT). Đây là dự án có dấu hiệu thất thu ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top