Khánh Hòa lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho 26.000 người

Lên top