Khánh Hòa: Lập Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trung Trực

Trường THCS Nguyễn Trung Trực, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: Linh Đan
Trường THCS Nguyễn Trung Trực, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: Linh Đan
Trường THCS Nguyễn Trung Trực, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: Linh Đan
Lên top