Khánh Hoà lập đoàn kiểm tra nhà hàng bán ốc hương giá 1,8 triệu đồng

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mẫu ốc hương tại nhà hàng hải sản Tháp Bà 86. Ảnh: Nhiệt Băng
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mẫu ốc hương tại nhà hàng hải sản Tháp Bà 86. Ảnh: Nhiệt Băng
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mẫu ốc hương tại nhà hàng hải sản Tháp Bà 86. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top