Khánh Hòa kiểm tra nghi vấn Công ty TNHH Hoàn Cầu lấp dòng chảy thoát lũ

Theo người dân, kênh thoát lũ chạy ngang qua dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa bị "nắn" nhỏ lại so với trước đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Theo người dân, kênh thoát lũ chạy ngang qua dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa bị "nắn" nhỏ lại so với trước đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Theo người dân, kênh thoát lũ chạy ngang qua dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa bị "nắn" nhỏ lại so với trước đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top