Khánh Hòa kiểm tra các dự án đồi núi, đề phòng sạt lở trước bão số 9

Vụ sạt lở tại khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) vào năm 2018 cướp đi 4 mạng người trong 1 gia đình giáo viên. Ảnh: Nhiệt Băng
Vụ sạt lở tại khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) vào năm 2018 cướp đi 4 mạng người trong 1 gia đình giáo viên. Ảnh: Nhiệt Băng
Vụ sạt lở tại khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) vào năm 2018 cướp đi 4 mạng người trong 1 gia đình giáo viên. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top