Khánh Hòa không ngăn sông cấm chợ, quản lý chặt người nguy cơ cao

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top