Khánh Hòa khẩn trương ứng phó với nguy cơ bão đổ bộ

80% lồng bè tại H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã thực hiện gia cố, di dời đến nơi an toàn trong ngày 29.10.Ảnh:N.D
80% lồng bè tại H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã thực hiện gia cố, di dời đến nơi an toàn trong ngày 29.10.Ảnh:N.D
80% lồng bè tại H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã thực hiện gia cố, di dời đến nơi an toàn trong ngày 29.10.Ảnh:N.D
Lên top