Khánh Hoà: Học sinh tạm nghỉ học 2 ngày để tránh bão

Học sinh Khánh Hòa tạm nghỉ học 2 ngày để tránh bão. Ảnh CC
Học sinh Khánh Hòa tạm nghỉ học 2 ngày để tránh bão. Ảnh CC
Học sinh Khánh Hòa tạm nghỉ học 2 ngày để tránh bão. Ảnh CC
Lên top